ویلا قصر سپید

نمونه پروژه های بازسازی و دکوراسیون داخلی شرکت ساختمانی ایماژ

بازسازی رستوران
کارفرما: آقای حشمت

محل پروژه: متل قو
سال اجرا: ۱۳۹۹
مساحت کل: ۶۸۰ متر
تعداد طبقات: ۲

بازسازی ویلا

کارفرما: خانم عابدی

محل پروژه: متل قو
سال اجرا: ۱۴۰۰
مساحت کل: ۲۸۴ متر
تعداد طبقات: ۱

طراحی و اجرای واحد اداری
کارفرما: آقای همتی

محل پروژه: تنکابن، کوچه فرهنگ
سال اجرا: ۱۳۹۳
مساحت کل: ۱۳۰ متر
طبقه ۸

بازسازی مطب دندان پزشکی

کارفرما: دکتر منتظری

محل پروژه: تنکابن
سال اجرا: ۱۳۹۳
مساحت کل: ۸۳ متر
تعداد طبقات: ۱